Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 30-01-2014 godz. 16:35:48

Poprawka 8

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19