Narzędzia:

Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-01-2014 godz. 16:09:50

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22