Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin

Dnia 30-01-2014 godz. 16:40:02

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 54 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 22