Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 30-01-2014 godz. 16:33:41

Poprawka 1, 23

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 19