Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Dnia 30-01-2014 godz. 16:28:55

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19