Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 30-01-2014 godz. 16:34:05

Poprawka 2

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21