Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach.

Dnia 30-01-2014 godz. 16:19:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20