Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Dnia 30-01-2014 godz. 16:27:41

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19