Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-11-2014 na 65. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 42
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 10:55:44 nie głosował Wniosek formalny

5 17:02:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 1 - 4

6 17:03:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 5, 6

7 17:03:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 7

8 17:04:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Poprawka 8

9 17:04:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 17:05:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 17:06:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Poprawka 1

12 17:06:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Poprawka 2

13 17:06:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 17:09:16 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 1, 17

15 17:09:49 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 2

16 17:10:15 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 3

17 17:10:43 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 4

18 17:11:08 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 5

19 17:11:47 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 7

20 17:12:14 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 8

21 17:12:46 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 9

22 17:13:19 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 10, 13

23 17:13:58 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 11, 14

24 17:14:22 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 12

25 17:14:44 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 15

26 17:15:11 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Poprawka 16

27 17:15:38 nie głosował Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 17:16:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 17:17:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

30 17:17:46 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 7

31 17:18:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

32 17:18:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

33 17:19:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 6

34 17:19:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

35 17:20:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

36 17:20:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 17:21:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 17:22:24 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek