Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dnia 20-11-2014 godz. 17:02:29

Poprawka 1 - 4

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16