Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Dnia 20-11-2014 godz. 17:13:19

Poprawka 10, 13

Za: 26 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15