Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-11-2014 godz. 17:20:03

Poprawka 9

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15