Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dnia 20-11-2014 godz. 17:03:05

Poprawka 5, 6

Za: 14 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 16