Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dnia 20-11-2014 godz. 17:04:28

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 15