Narzędzia:

Dnia 20-11-2014 godz. 10:55:44

Za: 21 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 38