Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-11-2014 godz. 17:21:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17