Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Dnia 20-11-2014 godz. 17:05:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15