Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Dnia 20-11-2014 godz. 17:12:46

Poprawka 9

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17