Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Dnia 20-11-2014 godz. 17:11:08

Poprawka 5

Za: 26 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15