Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dnia 20-11-2014 godz. 17:03:36

Poprawka 7

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15