Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Dnia 20-11-2014 godz. 17:06:15

Poprawka 1

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15