Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Dnia 20-11-2014 godz. 17:09:16

Poprawka 1, 17

Za: 29 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15