Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Dnia 20-11-2014 godz. 17:12:14

Poprawka 8

Za: 25 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18