Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dnia 20-11-2014 godz. 17:04:08

Poprawka 8

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16