Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Dnia 20-11-2014 godz. 17:10:43

Poprawka 4

Za: 24 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17