Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Dnia 20-11-2014 godz. 17:16:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 18