Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Dnia 20-11-2014 godz. 17:15:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17