Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Dnia 20-11-2014 godz. 17:09:49

Poprawka 2

Za: 26 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17