Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Dnia 20-11-2014 godz. 17:14:44

Poprawka 15

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16