Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-11-2014 godz. 17:19:26

Poprawka 8

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20