Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida

Dnia 02-12-2020 godz. 17:55:12

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19