Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Dnia 02-12-2020 godz. 17:48:18

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 77 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18