Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia

Dnia 02-12-2020 godz. 18:05:23

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7