Narzędzia:

Dnia 02-12-2020 godz. 11:21:56

Za: 49 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8