Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

Dnia 02-12-2020 godz. 18:09:41

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 7