Narzędzia:

Dnia 02-12-2020 godz. 11:17:45

Za: 53 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 16