Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
58 18.06.2020
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 58), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 26)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej.

retransmisja posiedzenia

57 18.06.2020
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 25), Komisji Ustawodawczej (nr 57)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

 retransmisja posiedzenia

56 17.06.2020
 1. Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2020 r. (sygn. akt S 1/19) dotyczące ustawy o samorządzie gminnym.

retransmisja posiedzenia

55 17.06.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 55), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 31), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 16)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 138).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

54 03.06.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 54), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 28)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa.

retransmisja posiedzenia

53 03.06.2020
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 11), Komisji Ustawodawczej (nr 53)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 retransmisja posiedzenia

52 02.06.2020
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 17), Komisji Ustawodawczej (nr 52)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

51 02.06.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 51), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 27)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa (druk senacki nr 127).

retransmisja posiedzenia

50 26.05.2020
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 50)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 125).

retransmisja posiedzenia

49 26.05.2020
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 15), Komisji Ustawodawczej (nr 49)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 97).
  Opinia Biura Legislacynego Kancelarii Senatu
  Uwaga 1

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

Poprzednia strona