Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
74 28.09.2020
 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) dotyczącego ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (cd.).
 2.  Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r.  (sygn. akt SK 2/17) dotyczącego ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 3.  Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2019 r. (sygn. akt SK 31/16) dotyczącego ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 4.  Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o kosztach sądowych.

retransmisja posiedzenia

73 23.09.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 209, druki sejmowe nr 378, 597 i 625).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

72 11.09.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 72), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 31)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

retransmisja posiedzenia

71 09.09.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 71), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 50)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (cd.) (druk senacki nr 75).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

70 09.09.2020
 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2019 r. (sygn. akt K 45/16) dotyczącego ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
 2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2019 r. (sygn. akt SK 16/17) dotyczący ustawy z dnia 23 stycznia 2000 r. o podatku akcyzowym.
 3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt SK 22/16) dotyczącego ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2020 r. (sygn. akt Kp 2/18) dotyczącego ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającej ustawę
  o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
 5. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r. (sygn. akt P 13/18) dotyczącego ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

retransmisja posiedzenia

69 13.08.2020
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 48), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 26), Komisji Ustawodawczej (nr 69)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

68 12.08.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 68), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 46)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 163).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

67 12.08.2020
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 35), Komisji Ustawodawczej (nr 67)
 1. Pierwsze czytanie projektu rezolucji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji na Białorusi  (cd.) (druk senacki nr 179).

retransmisja posiedzenia

66 12.08.2020
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę porozumień sierpniowych (druk senacki nr 180)

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

65 11.08.2020
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 33), Komisji Ustawodawczej (nr 65)

Porządek posiedzenia

 1. Pierwsze czytanie projektu rezolucji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji na Białorusi (druk senacki nr 179).

   

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona