Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wyrok TK z dnia 2019.05.22
Sygn. akt SK 22/16.
Projektowana ustawa przesądza, iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej gmina płaci sprzedającemu nieruchomość odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem – nie zaś różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

 • 18 września 2020

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Krzysztof Kwiatkowski
 • 23 września 2020

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 7 listopada 2020
 •