Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
40 06.05.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego.

retransmisja posiedzenia

39 06.05.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 12), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 22), Komisji Ustawodawczej (nr 39)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 108, druk sejmowy nr 279).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 108 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Uwagi, opinie stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

38 05.05.2020
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 13), Komisji Ustawodawczej (nr 38)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 97).

retransmisja posiedzenia

37 04.05.2020
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego (druk senacki nr 109).

retransmisja posiedzenia

36 28.04.2020
04.05.2020
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 21), Komisji Ustawodawczej (nr 36), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 19)
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99, druk sejmowy nr 328).
  Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 99 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Ekspertyzy prawne:
  dr hab. Prof. UW Marcin Matczak - opinia OE 290
  prof. dr hab. Władysław Czapliński - opinia OE 291

  dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski - opinia OE 292

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

35 28.04.2020
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie (druk senacki nr 104).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy (cd.) (druk senacki nr 81).

retransmisja posiedzenia

34 15.04.2020
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 (druk senacki nr 102).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia (druk senacki nr 89).
 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy (druk senacki nr 81).

retransmisja posiedzenia

33 13.03.2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 6), Komisji Zdrowia (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 33)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

32 13.03.2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 5), Komisji Zdrowia (nr 9), Komisji Ustawodawczej (nr 32)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 88).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

31 12.03.2020
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 12), Komisji Ustawodawczej (nr 31)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 87).

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona