Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
54 03.06.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 54), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 28)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa.

retransmisja posiedzenia

53 03.06.2020
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 11), Komisji Ustawodawczej (nr 53)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 retransmisja posiedzenia

52 02.06.2020
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 17), Komisji Ustawodawczej (nr 52)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

51 02.06.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 51), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 27)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa (druk senacki nr 127).

retransmisja posiedzenia

50 26.05.2020
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 50)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 125).

retransmisja posiedzenia

49 26.05.2020
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 15), Komisji Ustawodawczej (nr 49)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 97).
  Opinia Biura Legislacynego Kancelarii Senatu
  Uwaga 1

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

48 26.05.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 48), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 26)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 76).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

47 26.05.2020
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

46 21.05.2020
26.05.2020
01.06.2020
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 21), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 25), Komisji Ustawodawczej (nr 46)
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki nr 118, druki sejmowe nr 368 i 368-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 118 A).
  Uwagi, opinie stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

retransmisja posiedzenia - cz. 3

retransmisja posiedzenia - cz. 4

retransmisja posiedzenia - cz. 5

 

45 21.05.2020
26.05.2020
02.06.2020
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 24), Komisji Ustawodawczej (nr 45), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 20)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk senacki nr 77).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 79).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

retransmisja posiedzenia - cz. 3

Poprzednia strona