Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Celem projektowanej ustawy jest zwiększenie ochrony interesu strony poprzez wprowadzenie do postępowania cywilnego bezwzględnego zakazu przesłuchiwania pełnomocnika strony w charakterze świadka.