Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
211 12.01.2022 r.
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 41), Komisji Ustawodawczej (nr 211)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

210 12.01.2022 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 210), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 110)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

retransmisja posiedzenia

209 11.01.2022 r.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 147), Komisji Ustawodawczej (nr 209), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 108), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 67)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk senacki nr 605).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

208 10.01.2022 r.
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  Materiały:
  Projekt ustawy
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

retransmisja posiedzenia

207 10.01.2022
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 40), Komisji Ustawodawczej (nr 207)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 580).

retransmisja posiedzenia

206 14.12.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 206), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 101)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (cd.) (druk senacki nr 489).

retransmisja posiedzenia

205 09.12.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 205), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 139)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 587, druki sejmowe nr 1344, 1691 i 1691-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 587 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

204 09.12.2021
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie uchylenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

retransmisja posiedzenia

203 09.12.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 203), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 97)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (cd.) (druk senacki nr 488).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

202 26.11.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 69), Komisji Ustawodawczej (nr 202)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.

retransmisja posiedzenia