Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
158 13.05.2021 r.
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 158), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 80)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk senacki nr 366).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
157 12.05.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 60), Komisji Ustawodawczej (nr 157)
 1. Pierwsze czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów (druk senacki nr 392).

retransmisja posiedzenia

156 11.05.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 59), Komisji Ustawodawczej (nr 156), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 92)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców (druk senacki nr 359).

retransmisja posiedzenia

155 11.05.2021 r.
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego.
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (druk senacki nr 379).

retransmisja posiedzenia

 

154 11.05.2021 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 154), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 90)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 383, druki sejmowe nr 867, 867-A, 1002 i 1002-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 384, druki sejmowe nr 899, 1034 i 1034-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

153 11.05.2021 r.
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 50), Komisji Ustawodawczej (nr 153)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk senacki nr 356).

retransmisja posiedzenia

152 05.05.2021
 1. Rozpatrzenie Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku (druk senacki nr 27).
 2. Rozpatrzenie Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku (druk senacki nr 305).

retransmisja posiedzenia

151 05.05.2021 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 151), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 31)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druk senacki nr 357).

retransmisja posiedzenia

150 14.04.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 87), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 150)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (druk senacki nr 222).

retransmisja posiedzenia

149 14.04.2021
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara (druk senacki nr 364).

retransmisja posiedzenia