Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
178 23.07.2021 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 178), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 112)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

retransmisja posiedzenia

 

177 22.07.2021 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 177), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 111)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

176 20.07.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 69), Komisji Ustawodawczej (nr 176), Komisji Zdrowia (nr 59)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 409).

retransmisja posiedzenia

175 19.07.2021 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 175), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 108)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (cd.) (druk senacki nr 437, druki sejmowe nr 1090, 1210 i 1210-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

174 07.07.2021

1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17) dotyczącego ustawy o działalności leczniczej (cd.)

retransmisja posiedzenia

173 07.07.2021
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 24), Komisji Ustawodawczej (nr 173), Komisji Środowiska (nr 49)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 390).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

172 07.07.2021 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 172), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 107)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 438, druki sejmowe nr 1222, 1291 i 1291-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 438 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk senacki nr 430, druki sejmowe nr 1125, 1218 i 1218-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 430 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 395).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 4. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk senacki nr 396).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

171 07.07.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 171), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 106)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 437, druki sejmowe nr 1090, 1210 i 1210-A).
  Komisje nie zakończyły prac nad ustawą.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

170 16.06.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 42), Komisji Ustawodawczej (nr 170), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 87)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 25. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

retransmisja posiedzenia

169 10.06.2021
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76 (druk senacki nr 414).

retransmisja posiedzenia