Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
270 07.09.2022
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech.

retransmisja posiedzenia

269 07.09.2022
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 154), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 198), Komisji Ustawodawczej (nr 269)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (cd.) (druk senacki nr 754).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

268 07.09.2022
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 268), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 153)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk senacki nr 774).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

267 09.09.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 85), Komisji Ustawodawczej (nr 267), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 74)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze (druk senacki nr 792).
  Opinia prawna

retransmisja posiedzenia

 

266 05.09.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 177), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 150), Komisji Ustawodawczej (nr 266)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 (druk senacki nr 787).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 788).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

265 04.08.2022
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 197), Komisji Ustawodawczej (nr 265)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw .
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

 

264 03.08.2022
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego (druk senacki nr 783).

retransmisja posiedzenia

 

263 02.08.2022
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 263), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 72), Komisji Środowiska (nr 84)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (druk senacki nr 780, druki sejmowe nr 2371, 2470 i 2470-A).
  Komisje wnoszą o przyjecie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 780 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

262 02.08.2022
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 196), Komisji Ustawodawczej (nr 262)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 762, druki sejmowe nr 2024, 2339 i 2339-A).
  Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy  (druk senacki nr 762 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 776, druki sejmowe nr 2376, 2443 i 2443-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy  (druk senacki nr 776 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 777, druki sejmowe nr 2384, 2445 i 2445-A).
  Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy  (druk senacki nr 777 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

261 21.07.2022
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 70), Komisji Ustawodawczej (nr 261), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 175)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia