Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Projekt ustawy zakłada rozszerzenie katalogu przesłanek uprawniających do zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób tam umieszczonych, uwzględniając w szczególności potrzebę ochrony osób, które mają obowiązek do wnoszenia takiej opłaty, a których obciążenie nią byłoby rażąco niesprawiedliwe.