Narzędzia:

Oświadczenia

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy drugiego stopnia wodnego w okolicach Włocławka i zabezpieczeń przeciwpowodziowych (odpowiedź).

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie szerzenia świadomości ekologicznej wśród pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA w sprawie odzyskania od PKP Polskich Linii Kolejowych należności za prace przy modernizacji linii kolejowych E52 na odcinku Wrocław – Poznań (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie gminy Boniewo (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie gminy Boniewo (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie stanu polskiej gospodarki (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie kosztów „wyprawki” szkolnej (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle w okolicach Włocławka (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie sposobów dostosowania prawa krajowego do ratyfikowanej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w sprawie pana Dariusza S. (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie usług ubezpieczeniowych (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie długości postępowań przed sądami powszechnymi w Polsce (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie nieprawidłowości w działalności samorządów w związku z ochroną zwierząt w Polsce (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie pani Marii B. (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapobiegania dyskryminacji płciowej na rynku pracy (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do burmistrz dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy w sprawie Aluniko Sp. z o.o. z siedzibą w Fabiankach (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie informacji o działaniach przewidzianych przez Radę Ministrów w celu realizacji regulacji zawartych w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie postępowań wszczętych w związku z wynikiem kontroli NIK dotyczącej realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławka (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławka (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu ustawy o produktach kosmetycznych (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozbudowy Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie rozbudowy drogi nr 62 oraz obwodnicy Brześcia Kujawskiego (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zakończenia, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, kontroli przebudowy i modernizacji drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie funkcjonowania internetowego systemu rejestracji dla polskich konsulatów na terenie Białorusi (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie reklam umieszczanych przy drogach (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie art. 22 ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie implementacji art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie implementacji dyrektywy 2009/28/WE do polskiego porządku prawnego (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zniesienia ograniczeń doboru firm wywożących śmieci (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie w art. 23 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej .

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemu wywozu leków (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie osób ze stomią jelitową (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dotyczących budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie wypadków śmiertelnych z użyciem broni myśliwskiej (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pedofilii (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie liczby przestępstw stwierdzonych i postępowań wszczętych oddzielnie dla poszczególnych paragrafów art. 200 kodeksu karnego (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle, na wysokości Nieszawy (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Kacpra P. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dostępu do informacji publicznej (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju w sprawie stanu koni używanych do zaprzęgów (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie stanu koni używanych do zaprzęgów (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wyboru między ZUS a OFE (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławka (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy drugiego stopnia wodnego na wysokości Nieszawy (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie uboju rytualnego (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wiz wjazdowych do USA (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie uboju rytualnego (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Włocławka w sprawie działalności gminy Włocławek w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wywiązywania się przez gminy z zadań związanych z ochroną zwierząt (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie postępów w projekcie budowy drugiego stopnia wodnego na wysokości Nieszawy (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie likwidacji punktów obsługi klientów firmy Energa SA (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie konfliktu między związkami zawodowymi działającymi w Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku a dyrekcją tego szpitala (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plockego w sprawie eksploatacji koni pracujących w zaprzęgach jeżdżących nad Morskie Oko (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji opiekunek do dzieci (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zmiany ustawy o drogach publicznych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie informacji na temat liczby i miejsc likwidacji placówek dyplomatycznych i konsularnych w ostatnich sześciu latach.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie obowiązku ciążącego na klubach sportowych zatrudniających sportowców będących obywatelami Stanów Zjednoczonych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanu prac związanych z wprowadzeniem sankcji za złamanie zakazu testowania kosmetyków oraz składników do ich produkcji na zwierzętach (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie cen podręczników (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie osób ze stomią jelitową (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie budowy autostrady A1.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie pozbywania się groźnych ścieków poprzez odprowadzanie ich do rzek przez przedsiębiorstwa (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Inspekcji Weterynaryjnej (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy fermy norek w miejscowości Brzeście (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie świadomości ekologicznej Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wyjaśnienia przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie samorządów lokalnych (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sposobu wypisywania recept na leki refundowane (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie funduszy inwestycyjnych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie e-papierosów (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie niekontrolowanych hodowli psów (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie praw zwierząt (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji stomików (odpowiedź, odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie darmowych porad prawnych (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie reklam przy drogach (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy drugiego stopnia wodnego na wysokości Nieszawy (odpowiedź, odpowiedź2).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie podwyższenia efektywności eksploatacji inwestycji w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urzędów pracy (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji dla uczelni publicznych (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zbycia terenów dworca na rzecz gminy i miasta Włocławka (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie remontu tczewskiego mostu drogowego na Wiśle.(odpowiedź)

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie problemów rodzin, w których znajduje się osoba niepełnosprawna (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pomocy dla poszkodowanych rolników (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowa wału przeciwpowodziowego w dzielnicy położonej wzdłuż rzeki Wisły we Włocławku (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska w sprawie prac związanych z budową kolejnego stopnia wodnego na wysokości Nieszawy (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania zawodników w drużynach sportowych (odpowiedź).