Narzędzia:

Głosowania w dniu 01-12-2016 na 31. posiedzeniu Senatu

Za: 28 Przeciw: 13 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
24 09:34:26 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 09:35:07 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Poprawka 1, 2, 3

26 09:35:27 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Poprawka 4

27 09:35:48 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 09:36:28 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 09:37:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 09:40:56 za Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 1, 10, 18

31 09:41:26 przeciw Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 2, 11, 19

32 09:41:56 za Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 3

33 09:42:18 przeciw Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 4

34 09:42:37 przeciw Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 5

35 09:42:56 za Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 6

36 09:43:15 przeciw Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 7

37 09:43:40 za Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 8, 13, 17

38 09:44:00 za Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 9, 14

39 09:44:17 za Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 12

40 09:44:46 za Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 15

41 09:45:01 za Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Poprawka 16

42 09:45:23 za Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

43 10:47:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 10:48:00 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 10:48:51 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Poprawka 1

46 10:49:11 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Poprawka 2

47 10:49:25 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

48 10:50:25 za Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Poprawka

49 10:50:42 za Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

50 10:51:56 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wniosek o przyjęcie projektu

51 10:52:58 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 10:54:01 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poprawka

53 10:54:28 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

54 10:55:33 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Poprawka

55 10:55:58 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 10:57:10 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

57 10:57:21 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

58 10:57:34 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

59 10:57:49 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

60 10:58:49 za Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 11:03:00 przeciw Wniosek formalny

62 11:03:34 przeciw Wniosek formalny

63 11:04:10 przeciw Wniosek formalny

64 11:04:48 przeciw Wniosek formalny

65 19:18:13 nie głosował Wniosek formalny