Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Dnia 01-12-2016 godz. 09:45:01

Poprawka 16

Za: 74 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 48 0 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 25 2 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1