Narzędzia:

Dnia 01-12-2016 godz. 11:04:10

Za: 53 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 22 6 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1