Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Dnia 01-12-2016 godz. 09:35:07

Poprawka 1, 2, 3

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 47 47 0 0 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 29 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1