Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Dnia 01-12-2016 godz. 09:34:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 0 Przeciw: 77 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 0 46 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 0 29 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1