Narzędzia:

Dnia 01-12-2016 godz. 11:03:00

Za: 52 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 0 24 5 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1